Sobre Nosoutros

A nosa consultoría está formada por un amplo equipo de profesionais con ampla experiencia e formación actualizada. Temos MÁIS de 30 anos de experiencia, temos Máis de 500 clientes satisfeitos, e para desenvolver os nosos servizos, a nosa organización ten as seguintes firmas:

ASEL COSTA SL dedicouse íntegramente ao servizo de asesoramento comercial, fiscal e contable para empresas. Director Xerente: Candido Iravedra Fernandez

GASALLA CONSULTORES SL, dedicada íntegramente ao servizo de asesoramento laboral. Directora Xerente: Montserrat Gasalla Fernandez

INSERVICE D&B S.L., dedicado ao asesoramento financeiro, especialmente subvencións de recursos financeiros e servizos xurídicos. Director Xerente Cristian Iravedra Moreira

D&P SOMOS SEGUROS SL, dedicado a asesorar sobre activos e planificación dos riscos que deben ser asegurados. Director Xerente: Jose Manuel Castro Piñeiro

Servizos

Un cliente satisfeito é a mellor estratexia de negocios.

Contacta con nosoutros

Non son os individuos os que fan as empresas exitosas, senon os equipos.

Porqué nosoutros

80%
+ 30 anosde experiencia
85%
2 oficinasen Lugo
90%
+ de 500clientes satisfeitos

+ 30 anos de experiencia
+ de 500 clientes satisfeitos

Asesoría Fiscal

Xestión nóminas
e Seguridad Social

Asesoría Laboral

Solucións xurídicas para a empresa
Solucións e liquidacións de herencias

CONSULTORÍA XURÍDICO-LABORAL

Análisis da xestión
contable e administrativa.

XESTIÓN CONTABLE E AUDITORÍA CONTABLE

ASESORÍA FISCAL

+ 30 anos de experiencia + de 500 clientes satisfeitos

 • Asistencia, representación e defensa.
 • Recursos administrativos.
 • Comprobacións tributarias.
 • Presentación e tramitación de escritos e consultas ante a Administración
 • Tributaria.
 • Xestión aplazamentos
 • Representación ante a Agencia Tributaria.
 • Servizos de Consultas Tributarios

ASESORÍA LABORAL

Xestión nóminas e Seguridad Social

 • Elaboración e xestión de nóminas
 • Contratos e bonificaciones.
 • Seguros sociais.
 • Cálculo de retencións e presentación de impostos.
 • Portal do empleado.
 • Despidos.
 • ERE e ERTE.
 • Amonestacións.
 • Inspeccións de traballo
 • Prestacións da Seguridad Social
 • Xubilacións
 • Incapacidades

CONSULTORÍA JURÍDICO-LABORAL

Solucións xurídicas para a súa empresa
Solucións e liquidación de herencias

 • Reestructuracións empresariais.
 • Convenios de empresa.
 • Diseños políticas retributivas.
 • Implantación Réximen Sancionadores.
 • Regulacións.
 • Xestión de novos permisos.
 • Prórrogas.
 • Obtención nacionalidade.
 • Permiso de residencia para inversores
 • Actuacións ante o Smac
 • Constitución de sociedades
 • Organización contable
 • Confección das liquidacións
 • Valoracións de inmuebles
 • Particións e rexistros

GESTIÓN CONTABLE Y AUDITORÍA CONTABLE

Análise da xestión contable e administrativa.

 • Organización da contabilidade.
 • Legalización de libros contables.
 • Xestión de asientos contables, apertura e peche do exercicio.
 • Presentación de libros e contas anuáis.
 • Estudio e revisión de contabilidades.
 • Deseño de plans de contabilidade.
 • Elaboración dos estados financieiros.
 • Depósito das contas anuáis.
 • Contabilidade financieira.

Valoración de Empresas

Se decidimos vender a empresa, atopar un socio, aumentar o capital, atopar un investidor, fusionar, etc. Con isto, facilitarase a elaboración de argumentos e contraobxeccións que reforcen a negociación do prezo solicitado, en xeral, os servizos consisten en:Contacta agora
 • Proxectos de Emprendedores
 • Tasación de Sociedades
 • Valoración de Sociedades
 • Valoración de Negocios por Herencias Familiares

O camiño ó éxito está sempre en construcción
Consúltanos

Contacto

As nosas oficinas están situadas en Ribadeo e Foz, non obstante prestamos os servizos á empresa, trasladando se o caso o require, á firma, para asistir a reunións, preparar o persoal encargado de tarefas administrativas ou calquera outra tarefa relacionada, que axilice a xestión.

Whatsapp

982 140 451

Acepto o tratamento de datos con fins publicitarios tal como se indica na política de privacidade no apartado de Envío de publicidade.

*Campo requirido